Projekt nového komunitního centra

Humanitas Afrika je jedinou nevládní organizací, která v této vesnické komunitě působí od roku 2001. Podpořila mnoho znevýhodněných dětí, aby dokončily formální vzdělání, některé z nich na univerzitní úrovni, které nyní našly práci a žijí důstojný život. Krejčovská dílna, která byla zahájena před téměř 20 lety, vyškolila a změnila životy mnoha dívek a chlapců v Obomu a okolních vesnicích. Krejčovský projekt nabízí odborné vzdělávání a alternativní příležitosti pro ty, kteří nemohli projít formálním vzdělávacím systémem. V Obomu nejsou žádné společnosti, které by nabízely pracovní místa, ani instituce, které by poskytovaly školení a dovednosti mladým lidem. Charitativní činnost Humanitas Afrika a krejčovský projekt jsou již mnoho let zdrojem naděje a úniku z chudoby pro mnoho mladých lidí v komunitě Obom a okolních vesnicích.